Latviešu Jaunā Derība

3 Jāņa 1:13 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Man būtu daudz kas tev rakstāms, bet es negribu tev rakstīt ar tinti un spalvu.

3 Jāņa 1

3 Jāņa 1:12-14