Latviešu Jaunā Derība

2 Timotejam 2:10 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tāpēc es visu paciešu izredzēto dēļ, lai arī viņi sasniegtu pestīšanu, kas ir Kristū Jēzū, kopā ar debesu godību.

2 Timotejam 2

2 Timotejam 2:1-20