Latviešu Jaunā Derība

2 Timotejam 1:10 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet tagad tā kļuvusi redzama, parādoties mūsu Pestītājam Jēzum Kristum, kas uzvarēja nāvi, bet evaņģēlijā apgaismoja dzīvību un neiznīcību.

2 Timotejam 1

2 Timotejam 1:6-18