Latviešu Jaunā Derība

2 Tesaloniķiešiem 3:13 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet jūs, brāļi, nepiekūstiet, labu darīdami.

2 Tesaloniķiešiem 3

2 Tesaloniķiešiem 3:9-18