Latviešu Jaunā Derība

2 Tesaloniķiešiem 2:14 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Šim mērķim, mums evaņģēliju sludinot, viņš aicināja, lai jūs iegūtu mūsu Kunga Jēzus Kristus godību.

2 Tesaloniķiešiem 2

2 Tesaloniķiešiem 2:4-16