Latviešu Jaunā Derība

2 Tesaloniķiešiem 1:12 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Lai mūsu Kunga Jēzus Kristus vārds tiktu pagodināts jūsos un jūs Viņā saskaņā ar mūsu Dieva un Kunga Jēzus Kristus žēlastību.

2 Tesaloniķiešiem 1

2 Tesaloniķiešiem 1:11-12