Latviešu Jaunā Derība

2 Pētera 3:2 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Lai jūs atcerētos svēto praviešu vārdus, kurus iepriekš minēju, un savu apustuļu pasludinātos Kunga Pestītāja likumus.

2 Pētera 3

2 Pētera 3:1-12