Latviešu Jaunā Derība

2 Pētera 3:17 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tagad, brāļi, to jau zinādami, sargieties, ka nezaudējiet, neprātīgo maldu līdzaizrauti, savu stiprumu!

2 Pētera 3

2 Pētera 3:13-18