Latviešu Jaunā Derība

2 Pētera 3:14 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tādēļ, vismīļie, to gaidīdami, centieties, ka Viņš jūs atrastu mierā, nevainīgus un neaptraipītus!

2 Pētera 3

2 Pētera 3:12-16