Latviešu Jaunā Derība

2 Pētera 3:12 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Gaidot un steidzoties pretim Kunga dienas atnākšanai? Viņa dēļ debesis degdamas izirs, un pamatvielas uguns karstumā izkusīs.

2 Pētera 3

2 Pētera 3:3-13