Latviešu Jaunā Derība

2 Pētera 2:4 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Jo arī eņģeļus, kas apgrēkojās, Dievs nesaudzēja, bet, elles tumsības saitēm saistītus, nogrūda bezdibenī ciešanās, lai glabātu viņus tiesai.

2 Pētera 2

2 Pētera 2:1-12