Latviešu Jaunā Derība

2 Pētera 2:21 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tiem būtu labāk, ja tie nebūtu pazinuši patiesības ceļu, nekā, to pazīstot, novērsties no viņiem dotā svētā baušļa.

2 Pētera 2

2 Pētera 2:17-22