Latviešu Jaunā Derība

2 Pētera 2:16 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet saņēma pamācību par savu ārprātu: mēms nastu nesējs lops, runādams cilvēka valodā, aizkavēja pravieša neprātību.

2 Pētera 2

2 Pētera 2:13-22