Latviešu Jaunā Derība

2 Pētera 2:15 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Viņi maldījās, atstādami taisno ceļu, un sekoja Balaama, Bosora dēla, ceļam, kas mīlēja netaisnības algu,

2 Pētera 2

2 Pētera 2:11-17