Latviešu Jaunā Derība

2 Pētera 2:12 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Jo tie zaimo to, ko nepazīst un savā samaitāšanā iet bojā kā neprātīgi dzīvnieki, kas pēc dabas paredzēti sagūstīšanai un nonāvēšanai.

2 Pētera 2

2 Pētera 2:8-22