Latviešu Jaunā Derība

2 Pētera 2:1 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bija arī tautā viltus pravieši, kā arī jums būs mācītāji meļi, kuri ienesīs kaitīgas maldu mācības, noliegdami Kungu, kas viņus atpirka, tā sagatavodami sev drīzu pazušanu.

2 Pētera 2

2 Pētera 2:1-7