Latviešu Jaunā Derība

2 Korintiešiem 8:2 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Jo viņiem, lai gan daudz bēdu pārbaudītiem, prieks bija pārpilnībā; un viņi, paši dzīvodami lielā trūkumā, bija ļoti bagāti savā sirsnībā.

2 Korintiešiem 8

2 Korintiešiem 8:1-8