Latviešu Jaunā Derība

2 Korintiešiem 8:18 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Reizē ar viņu mēs nosūtījām brāli, kā gods evaņģēlija sludināšanā izpaudies visās draudzēs.

2 Korintiešiem 8

2 Korintiešiem 8:16-23