Latviešu Jaunā Derība

2 Korintiešiem 7:12 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tātad, ja es jums rakstīju, tad ne tā dēļ, kas padarīja netaisnību, un arī ne cietēja dēļ, bet lai parādītu tās rūpes, kas mums ir jūsu labā

2 Korintiešiem 7

2 Korintiešiem 7:4-16