Latviešu Jaunā Derība

2 Korintiešiem 5:8 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet mums ir vēlēšanās un stipra griba labāk aiziet no šīs miesas un būt Kunga klātbūtnē.

2 Korintiešiem 5

2 Korintiešiem 5:1-16