Latviešu Jaunā Derība

2 Korintiešiem 4:7 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet šo dārgumu mēs glabājam māla traukos, lai spēka pārpilnība būtu ne no mums, bet no Dieva.

2 Korintiešiem 4

2 Korintiešiem 4:1-13