Latviešu Jaunā Derība

2 Korintiešiem 12:16 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet lai! Apgrūtinājis es jūs neesmu, bet es, būdams veikls, esot ieguvis jūs ar viltu.

2 Korintiešiem 12

2 Korintiešiem 12:11-21