Latviešu Jaunā Derība

2 Jāņa 1:8 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Pielūkojiet paši sevi, lai jūs nepazaudētu to, par ko pūlējāties, bet lai saņemtu pilnu algu!

2 Jāņa 1

2 Jāņa 1:1-13