Latviešu Jaunā Derība

2 Jāņa 1:7 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Jo daudzi maldināti izgājuši pasaulē, kas neatzīst, ka Jēzus Kristus atnācis miesā; tāds ir maldinātājs un antikrists.

2 Jāņa 1

2 Jāņa 1:1-12