Latviešu Jaunā Derība

2 Jāņa 1:4 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Es ļoti priecājos, ka esmu atradis starp taviem bērniem tādus, kas staigā patiesībā saskaņā ar pavēli, ko saņēmām no Tēva.

2 Jāņa 1

2 Jāņa 1:1-13