Latviešu Jaunā Derība

1 Timotejam 6:3 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Ja kas māca ko citu un neseko mūsu Kunga Jēzus Kristus veselīgajai mācībai, nedz tai mācībai, kas ved dievbijībā,

1 Timotejam 6

1 Timotejam 6:2-7