Latviešu Jaunā Derība

1 Timotejam 6:21 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Daži, tās atzīdami, atkrita no ticības. Žēlastība lai ir ar tevi! Amen.

1 Timotejam 6

1 Timotejam 6:17-21