Latviešu Jaunā Derība

1 Timotejam 5:5 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet kas ir īsta atraitne un vientule, lai cer uz Dievu un paliek lūgšanās un aizlūgumos nakti un dienu!

1 Timotejam 5

1 Timotejam 5:1-11