Latviešu Jaunā Derība

1 Timotejam 3:6 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Ne jaunam ticībā, lai nekļūtu lepns un neiekristu velna tiesa.

1 Timotejam 3

1 Timotejam 3:1-10