Latviešu Jaunā Derība

1 Timotejam 3:12 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Diakoniem jābūt vienas sievas vīriem, kas labi valda savus bērnus un savu namu;

1 Timotejam 3

1 Timotejam 3:10-14