Latviešu Jaunā Derība

1 Timotejam 2:8 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tāpēc es vēlos, lai vīri lūdz Dievu visur bez dusmām un naida, paceldami savas tīrās rokas.

1 Timotejam 2

1 Timotejam 2:2-15