Latviešu Jaunā Derība

1 Timotejam 2:7 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tāpēc es esmu iecelts sludinātājs un apustulis (es saku patiesību, es nemeloju), tautu mācītājs ticībā un patiesībā.

1 Timotejam 2

1 Timotejam 2:1-15