Latviešu Jaunā Derība

1 Timotejam 2:10 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet, kā tas dievbijīgām sievietēm pienākas, ar labiem darbiem!

1 Timotejam 2

1 Timotejam 2:1-15