Latviešu Jaunā Derība

1 Timotejam 1:17 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet mūžības Ķēniņam, nemirstīgajam, neredzamajam vienīgajam Dievam gods un slava mūžīgi mūžos! Amen.

1 Timotejam 1

1 Timotejam 1:15-18