Latviešu Jaunā Derība

1 Timotejam 1:16 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet es tāpēc atradu žēlastību, lai Jēzus Kristus mani pirmajā parādītu visu savu lēnprātību par priekšzīmi tiem, kas, ticēdami uz Viņu, iegūs mūžīgo dzīvi.

1 Timotejam 1

1 Timotejam 1:9-20