Latviešu Jaunā Derība

1 Tesaloniķiešiem 5:9 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Jo Dievs mūs nav nolēmis dusmām, bet gan pestīšanas iegūšanai caur mūsu Kungu Jēzu Kristu,

1 Tesaloniķiešiem 5

1 Tesaloniķiešiem 5:1-16