Latviešu Jaunā Derība

1 Tesaloniķiešiem 4:18 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tāpēc ieprieciniet viens otru ar šiem vārdiem!

1 Tesaloniķiešiem 4

1 Tesaloniķiešiem 4:11-18