Latviešu Jaunā Derība

1 Tesaloniķiešiem 1:1 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Pāvils un Silvāns, un Timotejs tesalonīkiešu draudzei Dievā Tēvā un Kungā Jēzū Kristū:

1 Tesaloniķiešiem 1

1 Tesaloniķiešiem 1:1-3