Latviešu Jaunā Derība

1 Pētera 4:2 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Lai atlikušo laiku miesīgi vairs nedzīvotu cilvēku kārībām, bet Dieva gribai.

1 Pētera 4

1 Pētera 4:1-9