Latviešu Jaunā Derība

1 Pētera 1:21 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Jūs caur Viņu ticat Dievam, kas Viņu uzmodināja no miroņiem un deva Viņam godu, lai jums būtu ticība un cerība uz Dievu.

1 Pētera 1

1 Pētera 1:13-25