Latviešu Jaunā Derība

1 Korintiešiem 9:11 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Ja mēs esam jums sējuši garīgo, vai tad ir kas liels, ka mēs pļaujam jūsu laicīgo?

1 Korintiešiem 9

1 Korintiešiem 9:8-20