Latviešu Jaunā Derība

1 Korintiešiem 7:10 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet laulātajiem pavēlu ne es, bet Kungs: sieva lai nešķiras no vīra!

1 Korintiešiem 7

1 Korintiešiem 7:7-16