Latviešu Jaunā Derība

1 Korintiešiem 4:12 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un mēs pūlamies, strādādami savām rokām. Mūs lād, bet mēs svētām; mūs vajā, bet mēs paciešam;

1 Korintiešiem 4

1 Korintiešiem 4:6-19