Latviešu Jaunā Derība

1 Korintiešiem 3:3 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Kamēr starp jums pastāv skaudība un ķildas, vai jūs neesat miesīgi un nedzīvojat kā miesīgi cilvēki?

1 Korintiešiem 3

1 Korintiešiem 3:1-7