Latviešu Jaunā Derība

1 Korintiešiem 2:9 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet tā ir, kā rakstīts: Ko acs nav redzējusi ne auss dzirdējusi, ne cilvēka sirdī nācis, to Dievs sagatavojis tiem, kas Viņu mīl.

1 Korintiešiem 2

1 Korintiešiem 2:2-14