Latviešu Jaunā Derība

1 Jāņa 5:5 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Kas ir tas, kas pasauli uzvar, ja ne tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls?

1 Jāņa 5

1 Jāņa 5:4-12