Kitab Sutji

Zefanya 2:3 Kitab Sutji (JAV)

He, sakehe wong ing nagara kang andhap-asor, kang netepi angger-anggere Sang Yehuwah, padha ngupayaa Panjenengane, ngupayaa kaadilan, ngupayaa andhap-asor, bokmanawa kowe bakal padha kaayoman ing dinane Pangeran Yehuwah.

Zefanya 2

Zefanya 2:1-9