Kitab Sutji

Zakharia 11:13 Kitab Sutji (JAV)

Nanging Sang Yehuwah ngandika marang aku: “Iku pasrahna marang tukang ngecor logam!” -- samono kehe anggone ngregani kanggo aku. Mulane dhuwit salaka telung puluh sekel iku mau tumuli dakjupuk, banjur dakpasrahake marang tukang ngecor logam ana ing padalemaning Yehuwah.

Zakharia 11

Zakharia 11:6-16