Kitab Sutji

Yusak 2:15 Kitab Sutji (JAV)

Wasana telik-telik mau banjur padha diudhunake sarana dhadhung metu ing cendhela; amarga omahe iku prenahe ana ing dhuwur baluwartine kutha, dadi pamanggone ana ing baluwarti.

Yusak 2

Yusak 2:14-18