Kitab Sutji

Yusak 10:32 Kitab Sutji (JAV)

Anadene Sang Yehuwah ngulungake Lakhis mau marang wong Israel. Ing dina kapindhone wus karebut dening Senapati Yusak. Kutha dalah saisine digecak klawan landheping pedhang, trep kaya kang wus katandukake marang Libna.

Yusak 10

Yusak 10:22-38